Gegevensbescherming

invoering

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen we u uitleggen welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) we verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten en in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbieding”)).

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Status: 20 oktober 2020

Inhoud overzicht

Verantwoordelijk persoon

Tido van Opole
Niedstrasse 6
12159 Berlijn
Duitsland

E-mailadres: info@burgberum.de

Colofon: https://burgberum.de/impressum/

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een overzicht van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen).
 • Inhoudsgegevens (bijv.invoer in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).
 • Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Contractgegevens (bijv. Onderwerp van het contract, duur, klantcategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Geïnteresseerde personen.
 • Communicatiepartner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van verwerking

 • Verstrekking van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Kantoor- en organisatorische procedures.
 • Direct marketing (bijv. Per e-mail of post).
 • Feedback (bijv. Feedback verzamelen via een online formulier).
 • Op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. Toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. Interesse- / gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies).
 • Verlening van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheer en beantwoording van vragen.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder delen we de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan we de persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de AVG de nationale gegevensbeschermingsvereisten in uw of ons land van verblijf en woonplaats van toepassing kunnen zijn. Bovendien, als in individuele gevallen specifiekere rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen wij u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a. AVG) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel of voor meerdere specifieke doeleinden.
 • Vervulling van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG) – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op verzoek van de betrokkene.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c. AVG) – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG) – De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde te vrijwaren, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

Nationale voorschriften voor gegevensbescherming in Duitsland : Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming, gelden in Duitsland de nationale gegevensbeschermingsvoorschriften. Dit omvat in het bijzonder de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens tijdens de gegevensverwerking (Federal Data Protection Act – BDSG). De BDSG bevat met name speciale voorschriften over het recht op informatie, het recht op verwijdering, het recht op bezwaar, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering. . Het regelt ook de gegevensverwerking voor de doeleinden van de arbeidsrelatie (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen de gegevensbeschermingswetten van de afzonderlijke deelstaten worden toegepast.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de verwerking. bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, beveiliging van beschikbaarheid en hun scheiding. Bovendien hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op de bedreiging van de gegevens waarborgen. Bovendien beschouwen we de bescherming van persoonlijke gegevens al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Overdracht en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatie-eenheden of personen of aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen zijn in het kader van betalingstransacties, dienstverleners belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In een dergelijk geval houden wij ons aan de wettelijke vereisten en sluiten in het bijzonder overeenkomstige contracten of overeenkomsten die dienen om uw gegevens te beschermen met de ontvangers van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen

Voor zover we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, kantoren of bedrijven vindt plaats, dit gebeurt alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk vereiste overdracht, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de locatie waar een video is bekeken omvatten. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijv. Wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatoren, ook bekend als “gebruikers-ID’s”)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies worden opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of de gewenste inhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor het meten van bereik of voor marketingdoeleinden kunnen in zo’n cookie worden opgeslagen.
 • First party cookies: First party cookies worden door ons geplaatst.
 • Third-party cookies (ook: third-party cookies) : Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Enerzijds kunnen cookies absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. Om aanmeldingen of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Cookies voor statistieken, marketing en personalisatie : Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bijvoorbeeld het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies, etc.) worden opgeslagen in een gebruikersprofiel op individuele websites. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld inhoud te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Dit proces wordt ook wel “tracking” genoemd, dwz het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover we cookies of “tracking” -technologieën gebruiken, zullen we u afzonderlijk informeren in onze gegevensbeschermingsverklaring of bij het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het al dan niet vragen van uw toestemming. Als dit het geval is en u stemt in met het gebruik van cookies, dan is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens de gegeven toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. Bij de commerciële werking van ons online aanbod en de verbetering ervan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is, om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagperiode: Als we u geen expliciete informatie verstrekken over de opslagduur van permanente cookies (bijv. In de context van een zogenaamde cookie-opt-in), neem dan aan dat de opslagduur maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookietechnologieën (gezamenlijk “opt-out” genoemd). U kunt uw bezwaar eerst toelichten via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (wat ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden met behulp van verschillende diensten, vooral in het geval van tracking, via de websites. https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Bovendien kunt u in het kader van de informatie over de gebruikte serviceproviders en cookies nog meer bezwaarschriften ontvangen.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming : Voordat we gegevens (laten) verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we de gebruiker om toestemming die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat er geen toestemming is gegeven, kunnen cookies worden gebruikt, die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Legale basis: Toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Commerciële en zakelijke dienstverlening

We verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. Klanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk aangeduid als “contractuele partners”) in het kader van contractuele en vergelijkbare juridische relaties en gerelateerde maatregelen en in het kader van communicatie met de contractuele partners ( of precontractueel), bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten veilig te stellen en voor de doeleinden van de administratieve taken die aan deze informatie zijn gekoppeld, evenals de bedrijfsorganisatie. We geven de gegevens van de contractpartners alleen door aan derden in het kader van het toepasselijke recht voor zover dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen of met toestemming van de betrokken personen (bijv. Voor telecommunicatie, transport en andere betrokken ondersteunende diensten ook Onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractpartners worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij informeren de contractpartners voor of als onderdeel van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld in online formulieren, door speciale labels (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk, welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens worden opgeslagen in een klantenaccount, bijvoorbeeld zolang ze moeten worden bewaard voor archiveringsredenen om juridische redenen (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden) meestal 10 jaar). We verwijderen gegevens die ons door de contractpartner zijn verstrekt in het kader van een bestelling in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, meestal nadat de bestelling is beëindigd.

Voor zover we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te verlenen, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke externe providers of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Winkel en e-commerce : We verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, in het bijzonder post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor het afhandelen van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie is als zodanig gemarkeerd in de context van de bestelling of een vergelijkbaar aankoopproces en omvat de informatie die nodig is voor levering of levering en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

Evenementen en evenementen : We verwerken de gegevens van de deelnemers aan de evenementen, evenementen en soortgelijke activiteiten die door ons worden aangeboden of georganiseerd (hierna gezamenlijk “deelnemers” en “evenementen” genoemd) om hen in staat te stellen deel te nemen aan de evenementen en gebruik te maken van de diensten of campagnes die verband houden met hun deelname om.

Als we gezondheidsgerelateerde gegevens, religieuze, politieke of andere bijzondere categorieën gegevens in deze context verwerken, gebeurt dit in het kader van vanzelfsprekendheid (bijvoorbeeld bij thematisch georiënteerde evenementen of voor gezondheidszorg, veiligheid of met toestemming van de betrokken personen) .

De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in de context van het sluiten van de bestelling, bestelling of vergelijkbaar contract en omvat de informatie die nodig is voor de levering van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren. Voor zover wij toegang hebben tot informatie van eindklanten, medewerkers of andere personen, verwerken wij deze in overeenstemming met de wettelijke en contractuele vereisten.

Meer informatie over commerciële dienstverlening : We verwerken de gegevens van onze klanten en klanten (hierna uniform aangeduid als “klanten”) om hen de selectie, acquisitie of ingebruikname van de geselecteerde diensten of werken en gerelateerde activiteiten te bieden, evenals hun betaling en levering of uitvoering of voorziening inschakelen.

De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in de context van het sluiten van de bestelling, bestelling of vergelijkbaar contract en omvat de informatie die nodig is voor de levering van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. Onderwerp van het contract, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Geïnteresseerde partijen, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice, contactvragen en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures, administratie en beantwoording van vragen, beveiligingsmaatregelen.
 • Legale basis: Vervulling van het contract en precontractuele vragen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. b. AVG), wettelijke verplichting (art. 6 par. 1 p. 1 lit. c. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Betalingsdienstaanbieder

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, vanwege wettelijke verplichtingen of anderszins gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, bieden wij de betrokken personen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden aan en maken wij gebruik van andere betalingsdienstaanbieders naast banken en kredietinstellingen (gezamenlijk ‘betalingsdienst providers ‘).

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, evenals contract-, som- en ontvangergerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Met andere woorden, we ontvangen geen account- of creditcardgerelateerde informatie, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. De gegevens kunnen door de betalingsdienstaanbieder aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Hiervoor verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die kunnen worden opgeroepen binnen de respectieve websites of transactietoepassingen, zijn van toepassing op betalingstransacties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en voor het doen gelden van herroepingsrechten, informatie en andere betrokkenen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. Onderwerp van het contract, termijn, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegang tijden), meta / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Klanten, prospects.
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice.
 • Legale basis: Vervulling van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG), gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

Gebruikte services en serviceproviders:

Terbeschikkingstelling van het online aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens (of door hen beheerde) servers toegang kan worden verkregen tot het onlineaanbod. Voor deze doeleinden kunnen we infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices gebruiken, evenals beveiligingsservices en technisch onderhoud.

De gegevens die in het kader van de levering van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van ons online-aanbod die zich voordoen in het kader van gebruik en communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle vermeldingen in ons online aanbod of vanaf websites.

E-mail verzenden en hosten : De webhostingservices die we gebruiken, omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders, evenals andere informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM op te sporen. Houd er rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden. E-mails worden tijdens het transport in de regel versleuteld, maar (als er geen zogenaamde end-to-end-versleutelingsmethode wordt gebruikt) niet op de servers waarvan ze worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f. AVG).

Blogs en publicatiemedia

We gebruiken blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna “publicatiemedium”). De gegevens van de lezers worden alleen verwerkt voor de doeleinden van het publicatiemedium voor zover dit nodig is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Daarnaast verwijzen we naar de informatie over de verwerking van bezoekers aan ons publicatiemedium in de context van deze privacyverklaring.

Opmerkingen en bijdragen : Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid als iemand illegale inhoud achterlaat in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we worden vervolgd voor de opmerking of bijdrage en zijn daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden we ons het recht voor om gebruikersinformatie te verwerken met het oog op spamdetectie op basis van onze legitieme belangen.

Op dezelfde wettelijke basis behouden we ons het recht voor om de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur van enquêtes en om cookies te gebruiken om meerdere stemmen te voorkomen.

De persoonlijke informatie die wordt gecommuniceerd in de context van de opmerkingen en bijdragen, eventuele contact- en website-informatie, evenals de inhoud, wordt permanent door ons opgeslagen totdat de gebruiker bezwaar maakt.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice, feedback (bijv. Feedback verzamelen via online formulier), beveiligingsmaatregelen, administratie en beantwoorden van vragen.
 • Legale basis: Vervulling van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG), gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de vragende persoon verwerkt, voor zover dit nodig is om de contactvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactvragen in het kader van contractuele of precontractuele relaties vindt plaats om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre) contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van de gerechtvaardigde belangen bij het beantwoorden van de vragen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren).
 • Betrokken mensen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
 • Legale basis: Vervulling van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG), gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

Nieuwsbrieven en elektronische mededelingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten overigens informatie over onze dienstverlening en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het doorgaans voldoende om uw e-mailadres op te geven. We kunnen u echter om een naam vragen om u persoonlijk aan te spreken in de nieuwsbrief, of om verdere informatie te verstrekken als dit nodig is voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider, worden ook geregistreerd.

Schrapping en beperking van de verwerking: We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om tegenstrijdigheden permanent te observeren, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op een zwarte lijst (zogenaamde “blokkeerlijst”) op te slaan.

Het loggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om te bewijzen dat het correct is verlopen. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënt en veilig mailsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van toestemming van de ontvanger of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van reclame voor bestaande klanten. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Het registratieproces wordt vastgelegd op basis van onze gerechtvaardigde belangen om aan te tonen dat het is uitgevoerd in overeenstemming met de wet.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen.

Analyse en succesmeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbeacon”, dat wil zeggen een bestand in pixelformaat dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van zijn server. Als onderdeel van dit ophalen, In eerste instantie wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van toegang.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens van de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (te bepalen met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en de meting van het succes vinden, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of tegengesproken.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken mensen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. Per e-mail of post).
 • Legale basis: Toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).
 • Oppositie-optie (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dwz uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief af te melden of u kunt gebruik maken van een van de bovenstaande contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail.

Gebruikte services en serviceproviders:

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

De webanalyse (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over de bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het vaakst worden gebruikt of u uitnodigen voor hergebruik. We kunnen ook begrijpen op welke gebieden optimalisatie nodig is.

Naast webanalyse kunnen we ook testprocedures gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of kunnen vergelijkbare processen voor hetzelfde doel worden gebruikt. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, de bezochte websites en de elementen en technische informatie die daar worden gebruikt, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de tijden van gebruik omvatten. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de provider.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerproces (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in de context van webanalyse, A / B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen voor de doeleinden van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bv. Toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bv. Interesse- / gedragsprofilering, gebruik van cookies), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Online marketing

We verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder in het bijzonder de marketing van advertentieruimte of de presentatie van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk aangeduid als ‘inhoud’) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van hun effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden vergelijkbare processen gebruikt, waarmee de gebruikersinformatie die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken omvatten, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kan dit ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeerprocedures (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het online marketingproces worden over het algemeen geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van online marketingprocessen, niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in de cookies of door middel van vergelijkbare processen. Deze cookies kunnen later doorgaans ook worden uitgelezen op andere websites die hetzelfde online marketingproces gebruiken, geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en aangevuld met aanvullende gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van het online marketingproces.

Bij uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is het geval als de gebruikers bijvoorbeeld lid zijn van een sociaal netwerk waarvan we het online marketingproces gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers verbindt met de bovengenoemde informatie. We vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de providers, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven tijdens de registratie.

In principe hebben we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. Als onderdeel van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter nagaan welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van online diensten), geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Tracking (bijv. Interesse- / gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies), remarketing, conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), op interesses gebaseerde en gedragsgerelateerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).
 • Oppositie-optie (opt-out): We verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve providers en de mogelijkheden van bezwaar die aan de providers worden gegeven (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out-optie is opgegeven, is er de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We raden daarom ook de volgende opt-out-opties aan, die samengevat worden aangeboden voor de respectievelijke gebieden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu . b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices . c) VS: https://www.aboutads.info/choices . d) Interregionaal: https://optout.aboutads.info .

Gebruikte services en serviceproviders:

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden een online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden de gegevens van gebruikers binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies meestal opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie verstrekt door de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook : We zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet verder verwerken) van gegevens van bezoekers aan onze Facebook-pagina (zogenaamde “fanpagina”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of gebruiken, of de acties die ze ondernemen (zie “Dingen die jij en anderen doen en verstrekken” in het Facebook-gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy ), evenals informatie over de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (bijv. B. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “apparaatinformatie” in de verklaring over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy ). Zoals uitgelegd in het gegevensbeleid van Facebook onder “Hoe gebruiken we deze informatie?”, Verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analyseservices, zogenaamde “Page Insights”, aan te bieden aan website-exploitanten, zodat zij informatie kunnen verkrijgen over hoe mensen zijn. hun pagina’s gebruiken en interactie hebben met de inhoud die aan hen is gekoppeld. We hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook (“Informatie over pagina-inzichten”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ), die met name regelt welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft ingestemd om de rechten van de betrokkene na te komen (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks informatie of verwijderingsverzoeken naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (in het bijzonder op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de “Informatie over pagina-inzichten” ( https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ).

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contactvragen en communicatie, tracking (bijv. Interesse- / gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. Toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f. AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Plug-ins en ingebedde functies, evenals inhoud

We nemen functionele en inhoudelijke elementen op in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke providers (hierna “externe providers” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of social media buttons zijn, maar ook bijdragen (hierna uniform “content” genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de websites waarnaar verwezen wordt, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod. , evenals gekoppeld zijn aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon), inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking van ons online aanbod en gebruikersvriendelijkheid, levering van contractuele diensten en klantenservice, beveiligingsmaatregelen, beheer en beantwoording van vragen, contactvragen en communicatie, direct marketing (bijv. Per e-mail of per post), tracking (bijv. Interesse / gedragsprofilering, gebruik van cookies), op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG), toestemming (art. 6 par. 1 p. 1 lit. een. AVG), contractuitvoering en precontractuele vragen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. b. AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Tools voor planning, organisatie en ondersteuning

We gebruiken services, platforms en software van andere providers (hierna “externe providers” genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze services. Bij het selecteren van externe providers en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van externe aanbieders. Hierdoor kunnen verschillende gegevens worden beïnvloed, die wij verwerken in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze gegevens kunnen in het bijzonder stamgegevens en contactgegevens van de gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

Als gebruikers worden doorverwezen naar de externe providers of hun software of platforms in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de externe providers gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor veiligheidsdoeleinden, voor service-optimalisatie of voor marketingdoeleinden. . Daarom vragen wij u om de informatie over gegevensbescherming van de betreffende derde partij in acht te nemen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze (pre) contractuele dienstverlening, mits in dit kader het gebruik van derde partijen is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen), contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. Invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta- / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Legale basis: Toestemming (art. 6 par. 1 p. 1 lit. een. AVG), contractuitvoering en precontractuele vragen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwijderd zodra de voor verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. Als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of niet vereist is voor de doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Met andere woorden, de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsinformatie van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en update van de gegevensbeschermingsverklaring

We vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. Toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en vraag u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u verschillende rechten onder de AVG, die met name voortvloeien uit Art. 15 tot 21 AVG:

 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. e of f GDPR vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt om direct mail te beheren, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht om informatie te verstrekken: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om de voltooiing van de gegevens die op u betrekking hebben of de correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, te vragen.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om te vragen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd of, alternatief, om een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om gegevens over u die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u behoort tot de van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG in strijd is.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen in de eerste plaats bedoeld om het begrip te helpen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • IP-maskering: “IP-maskering” is een methode waarbij het laatste octet, dwz de laatste twee cijfers van een IP-adres, wordt verwijderd, zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. Daarom is IP-maskering een middel om verwerkingsmethoden te pseudonimiseren, vooral bij online marketing
 • Op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing: Men spreekt van op interesses gebaseerde en / of op gedrag gebaseerde marketing wanneer potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk vooraf bepaald zijn. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijvoorbeeld het bezoeken van bepaalde websites en blijven hangen, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies gebruikt.
 • Omzettingsmeting: De conversiemeting (ook wel “bezoekactie-evaluatie” genoemd) is een procedure waarmee de effectiviteit van marketingmaatregelen kan worden bepaald. Voor dit doel wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen worden uitgevoerd en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we zien of de advertenties die we op andere websites plaatsten succesvol waren.
 • Persoonlijke gegevens: “Persoonsgegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. Cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.
 • Profilering: “Profilering” is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te identificeren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon (afhankelijk van het type profilering omvat dit informatie over leeftijd, om deze te analyseren, evalueren of voorspellen). het geslacht, locatiegegevens en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen (bijvoorbeeld de interesses in bepaalde inhoud of producten, het klikgedrag op een website of de verblijfplaats). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereik meting: De bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de stroom bezoekers naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers bij bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites, meenemen. Met behulp van de bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk moment bezoekers hun website bezoeken en in welke content ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoefte van uw bezoekers. Voor bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een online aanbod te krijgen.
 • Remarketing: Men spreekt van “remarketing” of “retargeting” wanneer er bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt opgemerkt in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Locatie gegevens: Locatiegegevens worden gecreëerd wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische tussenpersonen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens worden gebruikt om de geografisch bepaalbare positie op aarde aan te geven waarop het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen b.v. B. kan worden gebruikt om kaartfuncties of andere informatie weer te geven, afhankelijk van een locatie.
 • Volgen: Men spreekt van “tracking” wanneer het gedrag van gebruikers kan worden getraceerd over verschillende online aanbiedingen. Gedrags- en interessegegevens met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen worden in de regel opgeslagen in cookies of op de servers van de aanbieders van trackingtechnologie (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld advertenties te laten zien die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.
 • Verantwoordelijk: “Verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • Verwerken: “Verwerking” is elk proces of elke reeks processen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonlijke gegevens. De term gaat ver en omvat praktisch elke omgang met gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.

Gemaakt met gratis Datenschutz-Generator.de door Dr. Thomas Schwenke